Moció per a l'adhesió a la Xarxa de Municipis per a l'Economia Solidària i Sostenible

Les iniciatives del què s’anomena economia social i solidària neixen de l’empenta de veïnes i veïns i prioritzen la satisfacció de necessitats i la utilitat social per davant del lucre.