INTERVENCIÓ DE LA CUP A LA MOCIÓ ERC, PSC i PP SOBRE LA REPROVACIÓ A L'ALCALDE I QUE NO ES PAGUIN ELS 5.938 EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.

'En prenem nota'.

Potser és això el que s'hauria de contestar a allò que no passa de ser, des d'un punt de vista formal, un PREC.

Però segur que no és això el que volen.

Ara des d'un punt de vista polític potser sí que cal que es diguin les coses pel seu nom. Si més no, amb la voluntat i intenció de passar pàgina d'una vegada.

Ens trobem de nou davant d'aquest assumpte recurrent que, creiem procuraran mantenir fins a final de Mandat.

Abans però, cal analitzar el gir que ha adoptat aquest assumpte.

Ara, els grups municipals del PSC i del PP s'han sumat a la picabaralla que ERC manté viva i que vol atiar contínuament.

Confiem que aquests dos grups, PSC i PP, sabran mantenir la seva independència i no sucumbir a aquesta espiral agressiva.

Des de la CUP, honestament, dubtem que aquesta sigui la seva política, més aviat sembla que actuïn com a corretja de transmissió de la política d'ERC. Per això creiem que la seva connivència en aquest afer és de curta volada i el temps ho posarà a lloc.

I des de la CUP no tenim res més a dir en relació a la participació del PSC i del PP en aquest assumpte.

S'han explicat ja les raons objectives, tècniques i SUFICIENTS per a no entrar en aquest joc de reprovació a l'Alcalde i per votar en contra del que ERC s'entesta que sigui una “moció”.

Però hi ha també raons polítiques que es resumeixen en una de sola:

Impedir i neutralitzar la permanent i contínua
actitud agressiva d'ERC envers
al Govern, l'Alcalde i la Institució.

l  Recordem les contínues i reiterades objeccions a Gusam;

l  o contra la CUP, que ERC tracta com a enemic a batre en lloc de com a legítim adversari polític;

l  o contra la persona de l'Alcalde, sobre la que ERC projecta tota la seva hostilitat i mala fe i veu com a l'origen de tots els seus mals. Mals d'oposició no digerida.

I s'equivoquen de totes, totes.

El nostre company i veí, Josep Manel Ximenis, avui Alcalde d'Arenys de Munt, no és la bèstia negre d'ERC, no té banyes al front ni porta cua.

La CUP espera d'ERC una actitud més positiva envers la governabilitat d'Arenys de Munt –especialment en els temps que corren– i envers els vilatans d'Arenys de Munt. De tots els vilatans d’Arenys de Munt, dels que els van votar, dels que no els van votar i dels que no van anar a votar. Perquè tots, tots, volen que es governi i es governi el millor possible en una situació força complicada i força complexa.

De vostès s’espera:

l  Una actitud més positiva ja sigui des de l'oposició, ja sigui des del Govern, on saben, tenen les portes obertes.

l  Una actitud més positiva envers la nostra Institució, que no és de la CUP, sinó que és de tot el poble d'Arenys de Munt.

I no es prenguin pas això com a un consell, és només una opinió. Política, això sí.

Els fets que a vostès tant i tant els trasbalsen es remunten a ara fa un any, arran de reiterats intents, per part d'ERC, per instrumentalitzar el Ple de l'Ajuntament com a mecanisme d'enfrontament envers als seus enemics polítics, tant la CUP com també CiU. Però com també van fer en passat mandat.

D'una banda han perseguit sense treva al senyor Molons, regidor d'aquest Ajuntament, amb el tema de l'aigua i de Gusam fins a l'extrem que el senyor Molons acabarà fent-nos la vertical per explicar-los-hi tot això de l'aigua.

D'altra banda, el constant assetjament al senyor Ximenis, també regidor d'aquest Ajuntament i, a més, el seu Alcalde –per molt que no els hi agradi–, amb aquest assumpte de les seves mocions i contramocions, precs i contraprecs, mocions que són precs i precs que són mocions.

Perdó, precs que siguin mocions no en recordem pas cap.

Vostès han pretès convertir en debat qualsevol cosa que serveixi per agredir a qui vostès consideren l'enemic. Que és com vostès veuen hi tracten a CiU i a la CUP. I han pretès convertir el debat en assetjament. I l'assetjament en linxament polític.

Sempre, això sí, cara al públic, que sigui notori, que tothom sàpiga i que tothom escolti quant de dolents són aquests de la CUP o de CiU, i amb especial dedicació al senyor Ximenis.

Sembla que en l'embolic hi veuen la victòria, en l'enfrontament hi veuen la victòria. Difama, difama, que alguna cosa queda.

Amb la intenció de corregir o d'aturar aquesta deslleialtat i banalització del Ple, el senyor Ximenis, en la seva condició d'Alcalde ...

REPETEIXO: en la seva condició d'Alcalde ...

va voler corregir aquesta mala pràctica, per retornar al Ple la seva dignitat, els seus valors democràtics.

Que assumptes que eren PRECS fossin tractats com a PRECS, sense debat propagandístic.

Que les PREGUNTES fossin PREGUNTES al Govern com a actes de control.

I que les MOCIONS fossin MOCIONS.

Calia, per responsabilitat pública i per respecte i consideració als nostres veïns i a la pròpia Institució, que els PRECS no es convertissin en DEBATS i que els DEBATS no es convertissin en LINXAMENTS.

Per això, l'Alcalde va demanar un informe jurídic per ajudar a discernir una cosa de l'altra i per tal que tots els grups municipals, ell també i, especialment, tots els vilatans, tinguessin clar què era un PREC, què era una PREGUNTA i què era una MOCIÒ.

I es va fer amb l'ànim d'aconseguir la màxima objectivitat, la màxima transparència, la màxima justícia i la màxima equanimitat i, especialment, per evitar algunes arbitrarietats del passat. D'això se'n diu màxima democràcia. DEMOCRÀCIA EN MAJUSCULA.

Alguns ho van entendre, altres no van voler.

I que consti, aquell informe jurídic, mai ha estat rebatut amb cap altre informe jurídic. És més, ha tingut l’aval dels serveis jurídics de les diferents formacions polítiques que l’han analitzat. Només ha estat qüestionat amb simples discursos, totalment demagogs i totalment banals. Probablement no s’ha rebatut perquè no es pot rebatre. Senyal que és totalment vàlid i legítim.

I la Sentència així ho ratifica en la part que a vostès els costa de llegir, però que ara llegirem en veu alta per a que tothom n'estigui ben assabentat, concretament a cavall de les pàgines 7 i 8:

[...] la restricción del acceso a los plenos de determinadas mociones no supone ninguna limitación al debate democrático [...]

és a dir, tot el contrari del que vostès van estar propugnat en aquelles dates fins a la penjada de cartells. I que continuen propugnant de forma totalment banal i sense cap argumentació de pes que els sustenti.

I continua la Sentència aclarint-nos que la decisió, que és de l'Alcalde, d'admetre com a moció algun escrit que no és altra cosa que un prec es basa en un informe jurídic “que de manera intencionada ERC ha querido silenciar”.

Per tant, la Sentència sí reconeix de manera explícita que tota la seva campanya de desprestigi envers la figura de l'Alcalde estava construïda sobre la mentida.

Per tant, no és veritat, com deien vostès que:

l'Alcalde d'Arenys de Munt -no el senyor Ximenis, sinó l'Alcalde- limita el debat democràtic de les mocions presentades a Ple

Per tant, no ens enganyem, no vulguin enganyar-nos, la seva queixa neix en un acte que el senyor Ximenis realitza en la seva qualitat d'Alcalde, el de sol·licitar un informe jurídic per posar ordre als Plens. Diguem-ho clar: en exercici de les seves competències institucionals.

Evitarem d'entrar en les successives campanyes de desprestigi personal que han anat practicant de manera reiterada des de les xarxes socials, des de la premsa, des de la simple xafarderia i, per què no dir-ho, també des d'aquesta Institució, el Ple.

Només posarem un exemple, prou clarificador: vostès el mateix dijous 12 de juliol, ja estaven fent circular la campanya que l’Alcalde no deixaria portar a Ple aquesta moció que avui estem tractant, quan l’Alcalde, el dijous 12, encara no era coneixedor d’aquesta moció. Ho va ser a partir del divendres 13, quan va ser informat de les mocions que es van presentar en Comissió Informativa. Per tant, no podia haver pres cap decisió

Com bé vostès han explicat, l'Alcalde va perdre en seu judicial la seva pretensió de rectificació.

Però llegint bé la Sentència, segurament en la part que vostès no volen llegir, a l'inici de la pàgina 9, és ineludible que l'Alcalde perd la seva pretensió a causa de ...

dedicarse a actividades públicas

contràriament a que ...

si se tratase de simples particulares sin proyección pública

D'això i de la resta de l'argumentació més detallada que conté la Sentència s'evidencia que el ciutadà i veí senyor Ximenis sí té dret a la rectificació però que la protecció d'aquest dret ...

se debilita cuando sus titulares són personas públicas

Sembla doncs prou evident que el senyor Ximenis perd el grau normal de protecció pel fet de ser l'Alcalde ...

Molt probablement, d’haver estat calumniat de la mateixa manera, però com a veí, la sentència hauria estat molt diferent en defensa dels seus drets bàsics constitucionals.

Sense oblidar que, per poder anar a judici, l’Alcalde, disposava de dos assessoraments jurídics diferents i que tots dos recomanaven anar a judici, en tant que, com Alcalde, havia de demanar la rectificació d’una informació FALSA, escampada per vostès.

Sense oblidar que se’ls hi va demanar que rectifiquessin la informació que vostès van escampar i que, si ho haguessin fet, ens hauríem estalviat tot el que ha vingut al darrera.

El que vol dir que, del que ha vingut al darrera, vostès també tenen una responsabilitat important.

Per tant, els fets que originen tot aquest embolic neixen d'una decisió que el senyor Ximenis adopta en qualitat d'Alcalde, una decisió que MAI hagués pogut prendre si no fos Alcalde.

I la Sentència, en la que els arguments li són netament favorables, l'acaba perdent precisament per ser Alcalde.

I vostès demanen ...

REPETEIXO: demanen ...

... a aquest Ple que ho pagui de la seva butxaca COM SI NO FOS L'ALCALDE.

Cal també corregir algunes de les falsedats que vostès van escampant

Per exemple, en la pàgina web de la secció local d'ERC d'Arenys de Munt s'afirma que

... l'Alcalde fa pagar al poble 5.938 euros del judici ...

Avui la seva moció ens arriba maquillada i no fa tal afirmació, però en la seva pàgina web així hi consta.

Que estiguin tranquils tots els veïns i veïnes. Això és FALS. No els arribarà cap càrrec, cap factura, ni cap rebut, per tal que l'Ajuntament pugui fer front a les costes del judici.

Els diners que els nostres veïns paguen a través de la diversitat de tributs deixen de ser d'ells una vegada pagats i passen a ser propietat de l'Administració Pública que correspongui. D'això se'n diu prestacions patrimonials de dret públic. És l'execució del pressupost municipal, diners que ja no són del poble sinó de l'Ajuntament, que és qui en determina a quines despeses en concret es destinen els diners.

El Ple municipal és competent per aprovar les grans línies mestre d'aquest pressupost, no pas el detall del seus pagaments que, com ja s'ha explicat, correspon a l'Alcalde.

El Ple no pot qüestionar un pagament concret. Més encara, la seva proposta de moció reconeix explícitament que

... encara que sigui legal que ho pagui l'Ajuntament ...

i és que posats en aquesta tessitura potser el cost addicional que ens suposarà l'increment de l'IVA a partir de l'1 de setembre li hauríem de fer pagar al senyor Planas, com a membre del partit polític que ha aprovat la pujada d'aquest impost. I aquest increment si que serà una xifra important! No siguem absurds.

Igualment reclamen vostès pel cost

... del personal de l'Ajuntament que l'Alcalde va mobilitzar ...

És innegable que hi ha hagut aquest cost, marginal però cert. Doncs no vulguin ni saber el cost que significa per a aquest Ajuntament els seus continuats pals a les rodes.

I ho diem així, amb totes les paraules: PALS A LES RODES. No diem contraposició política, no diem control a l'Equip de Govern, no diem legítima oposició. Diem PALS A LES RODES. Això sí te un cost important per a aquest Ajuntament, això sí acaba repercutint negativament en els nostres veïns.

¿Potser pretenen que es calculi i se'ls hi faci pagar a vostès, personalitzadament, el cost que implica per al poble TOTS ELS PALS A LES RODES QUE ENS ESTAN POSANT CONSTANTMENT?

Potser, també, caldria preguntar-los, als nostres veïns, o fer evident el cost, en interessos i en maldecaps, que ha significat per a aquest Ajuntament tot el retard que des d'ERC, quan estava al tripartit, amb la connivència d'algun regidor local, s'ha introduït en el cobrament de la subvenció de 816.000 euros per al nou Poliesportiu.

I després, encara pregunten en el Ple a l'Equip de Govern actual que quan es cobrarà aquella subvenció!

Parlen vostès –es queixen vostès– que l'Alcalde no va contestar sobre les costes del judici en el debat de la radio del dia 17 de juny. Insinuen vostès que va respondre amb evasives o amb mala intenció.

En primer lloc, ens preguntem si la legítima acció de control al Govern en el Ple, vostès l'han traslladat a la radio. Això, pel cap baix, no és més que una banalització del Ple. Una indigna banalització del Ple.

En segon lloc, ¿recorda algú que ens escolti què va dinar el dia 5 de juliol, fa justament 13 dies? I, si va dinar fora de casa, recorda quant li va costar?

Els fets ordinaris, habituals, són retinguts molt malament per la nostra memòria humana. I per als humans són els fets excepcionals, o aquells en els que conflueixen aspectes més especials, els que queden molt més ben retinguts en la memòria.

La Junta de Govern Local, que es reuneix habitualment els dilluns, autoritza en cada sessió centenars de despeses. Algunes són excepcionals, altres són importants, altres són molt elevades i altres són habituals, ordinàries o previstes. Ni l'Alcalde, que és humà, ni cap dels assistents a la Junta de Govern Local, pot retenir en la memòria el detall de totes i cada una d'aquestes autoritzacions, especialment per a les que són de caràcter ordinari. Per tant, s’entén que a la pregunta a la radio de quants milers d’euros més havia autoritzat per les costes judicials, l’alcalde no en sabés la resposta.

Ara bé, si vostès volen seguir el formalisme i que sigui l'Alcalde, o l'Equip de Govern, qui els doni acurada resposta a això, si ho volen sentir dels seus llavis, llavors facin la pregunta on correspon: en seu institucional. Així en tindran resposta precisa. Però potser a aquestes alçades ja no cal: 5.938 euros.

L'Alcalde no va enganyar ningú en el debat de la radio ...

... no li facin més voltes.

És més va dir que, en aquell moment, en un debat sobre un any de mandat “no en tenia constància”. En aquell moment! I després els hi va dir que “quan en tingués els informaria”. Senyal que no hi havia intenció d’amagar informació. Hauria estat molt diferent que aquesta resposta hagués estat en un Ple a la pregunta concreta.

Per a l'Alcalde i per a la resta de membres de la Junta de Govern Local, aquest assumpte, real i cert, no entra en la categoria dels excepcionals. L'Equip de Govern te altres assumptes que sí són excepcionals, que sí els requereixen la seva atenció i dedicació, que sí són rellevants per als nostres veïns i veïnes, i d'aquests segur que en recorden els detalls.

Potser vostès no tenen cap altre assumpte que els mereixi més importància que aquest, potser vostès focalitzen la seva acció d'oposició en l'assetjament personal. Només així es justifica la importància que aquest afer els mereix a vostès.

L'Equip de Govern, els regidors de la CUP, l'Alcalde, els membres de l'Assemblea Local de la CUP, tots n'estem realment cansats d'aquest tarannà. Aquest és el seu 'talante y la forma de proceder de cada partido político' del que la jutgessa parla en la Sentència. Pàgina 8, al primer paràgraf, per si no ho han sabut llegir.

Des de la CUP s'han fet reiterats intents d'aproximació a ERC per reconduir aquest comportament. Ho saben bé. Però fins i tot els dol que ho expliquem.

Nosaltres hem vingut a la política per treballar pel poble, per la nostra gent, pels nostres veïns i veïnes.

Vostès segurament governarien d'una altra manera.  Però aquesta és la nostra.

El que ens cal són solucions i en les circumstàncies que estem no resulta gens fàcil.

Vostès han portat aquest assumpte al Ple. Vostès han fet d'un PREC un DEBAT. I se'ls ho ha permès. I vostès volen portar a votació un assumpte que no és competència del Ple. Però el votarem, no pateixin.

Però, tant si s'accepta la seva moció com si no, l'Equip de Govern no en queda vinculat. Ni formalment ni moralment. No s'enganyin.

Ara bé, el tema quedarà debatut i vostès hauran tingut ja el seu moment de glòria.

Nosaltres, a diferència de vostès, hem de pensar en la totalitat del poble. Ens hem de dedicar a treballar, ens hem de dedicar a construir alternatives imaginatives que ens permetin resoldre molts dels problemes que la crisi està agreujant o que el govern de Madrid està empitjorant i ho farem des de la tenacitat i la perseverança, amb el convenciment profund que la unitat és la millor arma per resoldre tots aquests problemes. Una unitat que a vostès no els interessa.

I ho farem amb el màxim respecte per als resultats electorals, per a les institucions que representen a tot el poble i per a les persones que hi estan al capdavant i al darrera. I si a algú no l'hi agrada, que esperi a millor ocasió i que intenti guanyar les properes eleccions.

Unitat, respecte a les eleccions democràtiques, respecte a les urnes, respecte a les institucions, respecte als representants màxims del poble, si el que volem és dignificar la política. Tal com va dir el sr. Oriol Junqueras, President d'ERC, el passat divendres a Arenys de Mar, quan reclamava per a ell, el màxim respecte com a Alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Nosaltres, fent nostres les paraules del seu President, també reclamem el màxim respecte per l'Alcalde d'Arenys de Munt, per les institucions que representa i per a tots els vilatans d’Arenys de Munt. Avui mateix, al Parlament, ERC ha votat a favor de protegir la institució quan tots els grups polítics demanaven la compareixença del president Mas pel cas Palau.

Moltes gràcies.