República catalana

Després de la declaració del Parlament català del 09/11/2015 de ruptura amb l’Estat, el camí de la construcció de la República catalana serà l’estadi intermedi cap a la República federal dels Països catalans. Recordem que aquest proper 14 d’abril farà 85 anys de la proclamació de la República catalana com a Estat integrant de la Federació Ibèrica. El pas del temps i la història van aclarint conceptes, en aquest sentit hem pogut comprovar que el federalisme és impossible d’aplicar en un Estat on no hi ha tradició federalista, només un unitarisme centralitzador.

 

Aquesta República haurà de defensar els sectors més castigats per la crisi i l’atur, les classes populars. Només la independència, com a forma de transformació social radical, podrà generar una societat que resolgui el problema de la pobresa i l’exclusió social amb mesures econòmiques de redistribució de la riquesa.

Ens trobem en un estadi de ruptura democràtica, previ a la conquesta de la independència. Caldrà, però, estar preparats, amatents, contra els obstacles i maniobres de tota mena, que l’Estat interposarà a l’avanç de l’independentisme. Cal una anàlisi correcta de la composició de la nostra societat, de la correlació de forces polítiques, d’establir una política d’aliances d’acord amb una táctica a mitjà termini i l’estratègia final. Ens cal allunyar-nos de plantejaments demagògics, ser realistes en l’anàlisi de la realitat, perquè només així la podrem transformar.

Alguns sectors de la nostra societat parlen de la “manca de legitimitat” per a fer una DUI, perquè el passat 27 de setembre, no es va arribar a més del 50% de vots favorables a la independència, alguns diuen que s’havia d’arribar a un 55%. L’organització En Comú –Podem, defensa el dret a l’autodeterminació, per què no es van comptabilitzar els seus vots com a favorables al procés independentista?

Cal recordar que la nostra és una lluita d’alliberament nacional, el poble català és el subjecte de decisió política, té legitimitat histórica per alliberar-se amb, o sense el vistiplau de les institucions. La nostra legitimitat històrica ens ve donada pel fet d’existir com a nació, de la nostra voluntat de ser independents. El poble català ha de decidir el seu futur, la declaració del Parlament català del 09/11/2016 i la mobilització popular són les dues cames per avançar cap a la República catalana independent.

Agustí Barrera