Notícies de Arenys de Munt

Consideracions sobre el context polític.

 

El posicionament de la CUP d'Arenys de Munt sobre el pressupost participatiu l’hem donat a conèixer en diverses ocasions, al Consell d’Economia del passat juliol, a la revista municipal i al Ple: no ens agraden les presses alhora de prendre decisions importants –i més quan no és necessari- i per participació nosaltres entenem molt més que un consulta acotada i puntual sobre una part molt minsa de tot el que tenim dret a decidir.  Aquí us expliquem més del que entenem nosaltres per participar, de què entenem per control col·lectiu del assumptes que en

Què és un pressupost municipal?

És un dels principals instruments per donar resposta a les necessitats del poble. Un pressupost ben elaborat ens permet conèixer quin és el conjunt de diners de què disposem i en què necessitem emprar-los; per tant l’eina bàsica per a la gestió dels recursos i com es destinaran a cobrir les necessitats que té Arenys de Munt.

Definicions que us recomanem: 

Fomentar la participació ciutadana i aconseguir-la amb èxit no és tasca fàcil i es converteix en terreny erm si reduïm la iniciativa a unes quantes invitacions de tant en tant per part de les institucions a donar la nostra opinió en alguns temes ben acotats. No seria això participar.

Sabem que qui no ha viscut de primera mà la reorganització de la CUP d'aquests darrers mesos pot estar confosa i més quan tot plegat va esclatar públicament al voltant de les eleccions municipals.

Des de l'assemblea no hem volgut alimentar el safareig ni la rancúnia dels qui creuen que tot plegat és un complot mundial contra en Josep Manel Ximenis, justament perquè el nostre propòsit és construir alternatives des de l'alegria i l'esperança. Però només per una qüestió de respecte i transparència creiem que us devem algunes disculpes per no haver estat prou valentes:

Consideració prèvia, en Josep Manel Jiménez i Gil causa baixa voluntària de militant a la CUP el 2012.

L'Assemblea Territorial del Maresme resol el 3 de juny de 2015 aprovar que:

La CUP allibera l'aigua de l'amenaça de la privatització

 

Responent a l’emplaçament llançat per la Crida Constituent i per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), diferents organitzacions independentistes, anticapitalistes, ecologistes i municipalistes ens estem reunint per analitzar el moment polític actual i estudiar les possibilitats d’articular una proposta política de ruptura amb la intenció d’elaborar una candidatura àmplia per a les properes eleccions que, en principi

A partir de la resolució de l'assemblea Territorial del Maresme-Barcelonès Nord de la CUP del  3 de juny, assumida i amb el suport del Secretariat Nacional el 9 de juny de 2015 en la que s'acorda:

L'Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt manifestem que els nostres representants participarem intensament en els actes relacionats amb les pròximes eleccions municipals, en legítima confrontació ideològica amb totes les forces democràtiques que hi concorrin.

Pàgines