110312 Votacions en Ple durant el mandat 2007-2011