Aclariment sobre la representació de la CUP d'Arenys de Munt

Josep Manel Jiménez i Gil no és reconegut com a representant de l’organització de la CUP a cap òrgan institucional ni de cap altra mena. Així ho han conclòs tots els òrgans competents de la CUP, l'Assemblea Territorial del Maresme i Barcelonès Nord, el Secretariat Nacional i la Comissió de Garanties Estatutàries.

Consideració prèvia, en Josep Manel Jiménez i Gil causa baixa voluntària de militant a la CUP el 2012.

L'Assemblea Territorial del Maresme resol el 3 de juny de 2015 aprovar que:

  1. En Josep Manel Ximenis no és representant de la CUP d’Arenys de Munt ni a l’Ajuntament ni en cap altra institució.

  2. Demanar a Josep Manel Ximenis la renúncia a la seva nova acta de regidor en el proper Consistori en coherència al codi ètic de la CUP.

  3. L’Assemblea Territorial Maresmes Barcelonès Nord, reconeix com a Assemblea de la CUP d’Arenys de Munt, formada actualment per 6 militants Nacionals.

  4. Que l’Assemblea amb la seva militància, haurà de definir i determinar la seva representació local a l’Ajuntament i la política local que desenvoluparà en el futur.

El secretariat Nacional acorda el 8 de juny assumir i donar suport a la resolució de l'Assemblea Territorial del 3 de juny.

La Comissió de Garantires Estatutàries de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) emet la resolució 4/2015 el 30 de juny de 2015, en la que considera vàlida la resolució de l'Assemblea Territorial del Maresme- Barcelonès Nord i del Secretariat Nacional, i s'aclareix que es denega a en Josep Manel Jiménez la funció de representar o parlar en nom de l'Assemblea local de la CUP.

El Secretari General de la CUP emet un certificat el 6 de juliol de 2015 certificant que Josep Manel Jimenez i Gil no és reconegut com a representant de l’organització de la CUP a cap òrgan institucional ni de cap altra mena. I que Fuensanta Maria Ballester Jiménez és la persona que la CUP reconeix com a representant de la la formació política amb caràcter institucional i assembleària.

 

Arenys de Munt 7 de juliol de 2015


Guiu Muns i Roura

Coordinador Assemblea local de la CUP Arenys de Munt